FOTO: JOHANNES ODÉ

Agenda 2030.

I september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att tillsammans utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 antogs med 17 globala mål som ska vara uppnådda till 2030. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

För att nå målen behöver vi alla hjälpas åt. Och vi måste agera nu.

Ingen hunger.

Mål nummer 2 i agendan är att avskaffa hunger i världen. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet.

Hunger handlar inte bara om mat. I dag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta hela världens befolkning. Världshungern handlar framför allt om rättigheter som inte blir tillgodosedda. Rätten till utbildning, rätten till demokrati och rätten till ett jämställt liv där kvinnor och män har samma tillgång till makt, inflytande och resurser i samhället.

Hunger och undernäring hindrar idag många länders utveckling och tillväxt eftersom otillräckligt intag av näringsriktig mat gör det omöjligt för många att arbeta eller utbilda sig. Så länge hunger existerar kommer vi heller inte att kunna nå de andra globala målen eftersom de alla hänger ihop.

Hunger dödar fler människor än malaria, tuberkulos och hiv/aids tillsammans.

821 miljoner människor går hungriga.

Det är en av nio personer i världen.

Och 60 procent av dem är kvinnor.

Hungern i världen fortsätter att öka
En ny FN-rapport visar att hungern i världen har stigit de senaste tre åren och återgår nu till nivåer som uppmättes för ett decennium sedan. Klimatförändringar, konflikter och ekonomiska nedgångar är de övergripande orsakerna till att hungern i världen fortsätter att öka. Ta del av rapporten på FAO’s interaktiva webbplats.

Allt hänger ihop.

Hunger och fattigdom är komplexa ämnen och det krävs ett holistiskt arbetssätt för att lösa problemen långsiktigt och hållbart. Det räcker inte att fokusera enbart på ett område, många fler aspekter måste tas med. Detta är ett förhållningssätt som avspeglas väl i Agenda 2030.

Hungerprojektets verksamhet syftar till att avskaffa fattigdom och hunger, men det betyder inte att vi enbart arbetar med utbildning inom matsäkerhet och jordbruk. Vi rör oss inom många fler sektorer som vid första anblick inte verkar ha med mat och jordbruk att göra – som sanitet, jämställdhet, entreprenörskap och kvinnors ledarskap. Men vi vet att när vi tar ett helhetsgrepp kring alla dessa områden så skapas en miljö där människor ges möjligheten att själva ta sig ur sin hunger och fattigdom.

De Globala målen är integrerade och odelbara. De har visserligen nummer, men det betyder inte att ett mål prioriteras över det andra. Genom att ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat. Här nedanför kan du läsa mer om varje enskilt mål i Agenda 2030. 

1.
INGEN FATTIGDOM

2.
INGEN HUNGER

3.
HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

4.
GOD UTBILDNING FÖR ALLA

5.
JÄMSTÄLLDHET

5.
RENT VATTEN & SANITET

7.
HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

8.
ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXT

9.
HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER & INFRASTRUKTUR

10.
MINSKAD OJÄMLIKHET

11.
HÅLLBARA STÄDER & SAMHÄLLEN

12.
HÅLLBAR KONSUMTION & PRODUKTION

13.
BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN

14.
HAV & MARINA RESURSER

15.
EKOSYSTEM & BIOLOGISK MÅNGFALD

16.
FREDLIGA & INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

17.
GENOMFÖRANDE & GLOBALT PARTNERSKAP

All förändring börjar
med jämställdhet.

När kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre.

Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa. Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle. Därför satsar vi på att nå kvinnor. Hungerprojektet stödjer kvinnor så att de kan starta företag, vi erbjuder möjlighet till mikrolån, vi utbildar i viktiga ämnen så som hälsa, miljö och företagsekonomi och vi arbetar för flickors rättigheter.

Kvinnliga entreprenörer har många onödiga hinder på vägen till att bli självförsörjande. Läs mer om hur våra jämställdhetskämpar Emilienne, Tsege, Dora, Mercy och Georgina hjälper till att utrota den kroniska hungern.

Det här är en informationskampanj som görs med stöd från Forum Syd.

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare