En miljon djur- och växtarter riskerar att utrotas

Biosfären, som hela mänskligheten är beroende av, förändras i en aldrig tidigare skådad grad på alla mätbara skalor. Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia.

Det skriver rapportförfattarna till den första internationella rapporten om biologisk mångfald. Upp till en miljon av våra växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom en väldigt snar framtid. Utrotningen går hundratals gånger snabbare än den gjort de senaste tio miljoner åren och vi är i skenande fart på väg in i en ny massdöd.

Lösningen kan finnas i matproduktionen
Enligt experterna förlorar vi inte bara arter, det är hela ekosystem som utrotas – ekosystem som är viktiga får vår överlevnad. En del av lösningen finns enligt författarna till rapporten i matproduktionen.

– Idag känns det därför särskilt bra att arbeta på en organisation som Hungerprojektet. Vi har sedan ett år tillbaka, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd från PostkodLotteriet, arbetat med att ställa om små jordbruk i Uganda från att ha använt kemikaliebaserade bekämpningsmedel till att vara kemikaliefria, från att ha odlat en gröda till att diversifiera grödorna. Detta ökar i sin tur bördigheten i jorden, den biologiska mångfalden och på sikt matsäkerheten. På knappt ett år ser vi redan goda effekter av vårt arbete, exempelvis vad gäller vilka grödor som odlas och att nya tekniker att skörda regnvatten tas fram, säger Silvia Ernhagen, vd för Hungerprojektet.

För ett giftfritt jordbruk i Uganda
Småbrukare i Uganda ser sina nuvarande odlingsätt som alltför sårbara för att klara klimatförändringarna och därför är dessa ett stort hot mot deras möjlighet till försörjning och överlevnad. Omställningen till ett agroekologiskt jordbruk ökar förutsättningarna för att klara klimatförändringar och förbättrar självförsörjningsgraden. #postkodeffekten

Läs mer om projektet “Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk”.

Aktuellt på
Hungerprojektet.

Frida Ronge är vår nya ambassadör

Frida Ronge är gastronomisk ledare på Tak, känd för att ha skapat en helt egen japansk-nordisk matlagningsstil. Hon är också känd för att vara en stark röst för hållbar mat och certifierad fisk. I och med ambassadörskapet med Hungerprojektet kommer hon från och med nu även vara med och bidra till att avskaffa hunger och fattigdom i världen.

Läs mer »

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare