En miljon djur- och växtarter riskerar att utrotas

Biosfären, som hela mänskligheten är beroende av, förändras i en aldrig tidigare skådad grad på alla mätbara skalor. Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia.

Det skriver rapportförfattarna till den första internationella rapporten om biologisk mångfald. Upp till en miljon av våra växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom en väldigt snar framtid. Utrotningen går hundratals gånger snabbare än den gjort de senaste tio miljoner åren och vi är i skenande fart på väg in i en ny massdöd.

Lösningen kan finnas i matproduktionen
Enligt experterna förlorar vi inte bara arter, det är hela ekosystem som utrotas – ekosystem som är viktiga får vår överlevnad. En del av lösningen finns enligt författarna till rapporten i matproduktionen.

– Idag känns det därför särskilt bra att arbeta på en organisation som Hungerprojektet. Vi har sedan ett år tillbaka, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd från PostkodLotteriet, arbetat med att ställa om små jordbruk i Uganda från att ha använt kemikaliebaserade bekämpningsmedel till att vara kemikaliefria, från att ha odlat en gröda till att diversifiera grödorna. Detta ökar i sin tur bördigheten i jorden, den biologiska mångfalden och på sikt matsäkerheten. På knappt ett år ser vi redan goda effekter av vårt arbete, exempelvis vad gäller vilka grödor som odlas och att nya tekniker att skörda regnvatten tas fram, säger Silvia Ernhagen, vd för Hungerprojektet.

För ett giftfritt jordbruk i Uganda
Småbrukare i Uganda ser sina nuvarande odlingsätt som alltför sårbara för att klara klimatförändringarna och därför är dessa ett stort hot mot deras möjlighet till försörjning och överlevnad. Omställningen till ett agroekologiskt jordbruk ökar förutsättningarna för att klara klimatförändringar och förbättrar självförsörjningsgraden. #postkodeffekten

Läs mer om projektet “Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk”.

Aktuellt på
Hungerprojektet.

Samarbetet som har stoppat tjuvjakt i Malawi

Goda nyheter från Malawi då epicentret Chibwalizo (Majete 1) nått självförsörjning. När Hungerprojektet påbörjade arbetet i området för åtta år sedan var tjuvjakt vanligt och antalet djur i parken lågt. Idag har flera djurarter såsom giraffer och noshörningar återinstallerats i parken och tjuvjakten har upphört.

Läs mer »

Silvia Ernhagen sammanfattar årets World Hunger Day

”Det är vi tillsammans – privatpersoner, näringsliv, civilsamhällesorganisationer och politiska beslutsfattare – som kan påverka den globala utvecklingen och bidra till att de 821 miljoner människor som i tystnad lever i hunger varje dag går en bättre framtid till mötes”, skriver Silvia Ernhagen, Hungerprojektet vd, angående årets World Hunger Day.

Läs mer »

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare