Hungern i världen fortsätter öka

En ny FN-rapport visar att 821 miljoner människor nu lever i hunger och fler än 150 miljoner barn lider av växthämning. Hungern fortsätter öka och återgår nu till nivåer som uppmättes för ett decennium sedan.

Klimatförändringar, konflikter och ekonomiska nedgångar är de övergripande orsakerna till att hungern i världen fortsätter att öka. Den årliga FN-rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 visar bland annat hur klimatvariationer påverkar regnmönster och jordbrukssäsonger, samt klimatextremer såsom torka och översvämningar.

 

”Det är avgörande att vi accelererar och utökar insatserna för att stärka motståndskraften samt klimatanpassningsförmågan i livsmedelssystem och människors inkomstkällor från klimatvariationer samt extremväder om vi ska nå en värld utan hunger och felnäring i alla dess former innan 2030”, säger ledarna för FN:s livsmedels och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s World Food Programme (WFP) och Världshälsoorganisationen (WHO) i den gemensamma rapporten.

 

Hungern i världen har stigit under de senaste tre åren och återgår nu till nivåer som uppmättes för ett decennium sedan. Den här bakåtgående trenden är en tydlig varning om att mer måste göras snarast om det globala målet om att avskaffa hunger ska kunna nås innan 2030.

 

Situationen förvärras i Sydamerika och i de flesta regioner i Afrika. Den nedåtgående trenden i minskning av undernäring som pågått i Asien ser ut att kraftigt sakta in.

 

“Varningssignalerna som visar på försämrad livsmedelsförsörjning och höga nivåer av olika former av felnäring, är tydliga tecken på att det krävs mycket arbete för att säkerställa att de mest utsatta får hjälp på vägen till att nå de globala målen kring livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition,” säger rapportförfattarna.

 

Läs mer om rapporten i det här pressmeddelandet från World Food Programme

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30