Machakel epicenter når självförsörjning

Goda nyheter från Etiopien! Machakel Epicenter har nått självförsörjning. Hungern i området har minskat med över 25 procent och andelen barn som går i skolan har femdubblats.

Ytterligare ett positivt resultat är att andelen kvinnor som har tillgång till finansiella tjänster, så som mikrolån och utbildningar i ekonomi, har fördubblats. Över hälften av kvinnorna i området har nu möjlighet att ta lån för att utöka sina inkomster. När kvinnor får vara med och fatta beslut och ta ansvar för hushållsekonomin ökar familjens välstånd. Forskning visar att när kvinnor har kontroll över familjens ekonomi löper barnen mindre risk att drabbas av undernäring.


Det här är ett epicenter
Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. Hungerprojektets välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.


Ett epicenter anses självförsörjande när:
• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens.

• Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Aktuellt på
Hungerprojektet.

Frida Ronge är vår nya ambassadör

Frida Ronge är gastronomisk ledare på Tak, känd för att ha skapat en helt egen japansk-nordisk matlagningsstil. Hon är också känd för att vara en stark röst för hållbar mat och certifierad fisk. I och med ambassadörskapet med Hungerprojektet kommer hon från och med nu även vara med och bidra till att avskaffa hunger och fattigdom i världen.

Läs mer »

Första epicentret i Zambia invigt

I början av oktober i år invigdes Hungerprojektets första epicenter i Zambia. Epicentret ligger i Vubwi-distriktet, ett område där fattigdomsnivån är väldigt hög. Hungerprojektets landschef Marisa Mushota Kalima är övertygad om att denna insats kommer spela en stor roll i avskaffandet av hunger i landet.

Läs mer »

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare