Svensksponsrat epicenter deklarerar självförsörjning

Goda nyheter i Ghana då Kyempo epicenter blivit självförsörjande. Detta mycket tack vare de senaste två årens investeringar från Kavlifonden. Utvärderingen visar nu att den extrema hungern i Kyempo är helt avskaffad!

Kyempo epicenter etablerades 2006 och har sedan dess varit utgångspunkten för de närliggande samhällenas utveckling. Sedan starten har området tagit stora kliv framåt. Andelen barn i åldrarna 12-18 som går i skolan har dubblerats, antalet födslar som sker med hjälp av utbildad personal har ökat med 25% och andelen hushåll som har tillgång till rent dricksvatten har ökat från 50% till 99%. Dessutom har alltså den extrema hungern helt avskaffats.

Det här är ett epicenter

Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden. Hungerprojektets välbeprövade epicenterstrategi är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom där det slutgiltiga målet är att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån.

Ett epicenter anses självförsörjande när:

• Invånarna vid epicentret tar egna initiativ och är självgående i sitt arbete med att avskaffa sin hunger.

• Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och kompetent. Ledarna är demokratiskt valda och det råder transparens inom epicentret.

• Kvinnor är stärkta och har både självförtroende och kompetens. • Samhällscentret är färdigbyggt.

• Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, vatten och sanitet).

• Det finns en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokreditbank.

• Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

Aktuellt på
Hungerprojektet.

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare