Träden som minskar världshungern

Att plantera träd tillsammans med andra grödor kan vara lösningen på världshungern. En ny rapport från Agroforestry Network menar att skog och jordbruk sida vid sida kan rädda klimatet och minska världens hunger.

Agroforestry är ett sätt att odla på där man planterar träd tillsammans med andra grödor, ibland tillsammans med djur. I en ny rapport, Achieving the Global Goals through Agroforestry, framgår det att just agroforestry kan bidra till att uppnå de globala målen.

Metoden är i sig inget nytt, men kunskapen har tappat mark de senaste åren vilket lett till ett mer ensidigt jordbruk. Dessutom ses jordbruk och skogsbruk som två separata sektorer som inte har så mycket med varandra att göra.

– Agroforestry har använts av bönder hur länge som helst och många småbrukare lever i ett blandat landskap där det inte riktigt går att skilja på vad som är jordbruk och skogsbruk, säger Linda Andersson, ämnesansvarig för agroforestry och hållbart jordbruk på Vi-skogen, i en intervju med OmVärlden.

I intervjun berättar Linda Andersson att forskning visat tydligt att agroforestry ger en ökad skörd, ibland uppåt flera hundra procent. Även kopplingarna till de Globala målen har visat sig vara många.

– Det går att se positiv effekt för minst nio av de sjutton globala målen när agroforestry används, säger Linda Andersson till OmVärlden.

Läs hela artikeln i OmVärlden här.

Aktuellt på
Hungerprojektet.

Fler barn ska få fylla fem år i Malawi

Tillsammans med WaterAid får Hungerprojektet 9 miljoner kronor av PostkodLotteriet till ett projekt för att minska barnadödligheten i Malawi. “Att fylla fem” är ett treårigt specialprojekt som går ut på att förebygga bland annat undernäring hos barn.

Läs mer »

Silvia Ernhagen på plats i Uttarakhand i Indien

Hungerprojektet i Indien har utbildat 183 000 folkvalda kvinnor sedan 2001, och 124 miljoner människor i byar runt om i landet har påverkats på olika sätt. Det är nästan hisnande att tänka sig. Läs vår VD Silvia Ernhagens reflektioner efter hennes besök i verksamheten i Uttarakhand i Indien.

Läs mer »

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare