Världsvattendagen 22 mars!

Imorgon uppmärksammar vi Världsvattendagen! Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden och avgörande för människors överlevnad, liksom för en hållbar utveckling. Vattentillgång är därför en viktig fråga i Hungerprojektets arbete att avskaffa hunger och fattigdom. 

Vi arbetar för att lokala myndigheter ska rikta offentliga medel till projekt som stärker vatteninfrastrukturen, men också på gräsrotsnivå med utbildning och utrustning för att bland annat pumpa vatten och testa vattenkvaliteten. Idag lever över 800 miljoner människor utan tillgång till rent vatten. Ännu fler saknar nödvändig infrastruktur för att ta vara på det vatten som finns. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tydligt i förändrad vattentillgång och slår hårdast mot de mest utsatta.

Vattentillgång är grundläggande för livsmedels- och energiproduktion, sjukvård och hälsa, men också avgörande för kvinnors rättigheter. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och flickor missar skoldagar då de ägnar många timmar åt att hämta vatten till familjen.

Genom att ansluta sig till de globala målen i Agenda 2030 har världssamfundet åtagit sig att uppnå universell och rättvis tillgång till dricksvatten år 2030. Läs mer om mål 6, Säkerställa tillgång till hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla, här.

Vad gör vi på plats?

  • Vi utbildar lokala ledare i hur man övervakar, underhåller och reparerar vattensystem, så att de kan leda workshops och sprida vidare kunskapen på gräsrotsnivå.
  • Vi lär lokalbefolkningen använda och reparera vattenpumpar och generatorer.
  • Vi stöttar samhällen att bygga och reparera vattentorn och skapa vattentankar som kan användas för boskap.
  • Vi stöttar samhällen att bygga och reparera toaletter i hem, skolor och på offentliga platser. Vi driver också kampanjer för att öka medvetenheten om hälsosamma hygienvanor.
  • Vi mobiliserar samhällen att börja med droppbevattning, vilket minskar användningen av både vatten och gödningsmedel i odling genom att vattnet rinner långsamt till växternas rötter.
  • I Hungerprojektets epicenter utvecklas också vattensystem som samlar regnvatten, från exempelvis en takyta, och lagrar det för framtida användning.

Läs mer! Tillsammans med WaterAid ska Hungerprojektet arbeta för att minska
barnadödligheten i Malawi, där vart tjugonde barn dör innan sin femårsdag av bland annat undernäring. Projektet “Att fylla fem” fokuserar särskilt på beteendeförändring kring nutrition och hygien. Läs mer här.

Aktuellt på
Hungerprojektet.

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare