H2O i fokus på världsvattendagen

Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden och avgörande för människors överlevnad, liksom för en hållbar utveckling. Vattentillgång är därför en viktig fråga i Hungerprojektets arbete att avskaffa hunger och fattigdom.

Vatten är en förutsättning för allt levande på jorden och avgörande för människors överlevnad, liksom för en hållbar utveckling. Vattentillgång är därför en viktig fråga i Hungerprojektets arbete att avskaffa hunger och fattigdom. 

Hungerprojektet arbetar för att lokala myndigheter ska rikta offentliga medel till projekt som stärker vatteninfrastrukturen, men också på gräsrotsnivå med utbildning och utrustning för att bland annat pumpa vatten och testa vattenkvaliteten. Idag lever över 800 miljoner människor utan tillgång till rent vatten. Ännu fler saknar nödvändig infrastruktur för att ta vara på det vatten som finns. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tydligt i förändrad vattentillgång och slår hårdast mot de mest utsatta.

Vattentillgång är grundläggande för livsmedels- och energiproduktion, sjukvård och hälsa, men också avgörande för kvinnors rättigheter. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och flickor missar skoldagar då de ägnar många timmar åt att hämta vatten till familjen.

Genom att ansluta sig till Globala målen i Agenda 2030 har världssamfundet åtagit sig att uppnå universell och rättvis tillgång till dricksvatten år 2030. Läs mer om mål 6, Säkerställa tillgång till hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla, här.

Vad gör vi på plats?

  • Vi utbildar lokala ledare i hur man övervakar, underhåller och reparerar vattensystem, så att de kan leda workshops och sprida vidare kunskapen på gräsrotsnivå.

  • Vi lär lokalbefolkningen använda och reparera vattenpumpar och generatorer.

  • Vi stöttar samhällen att bygga och reparera vattentorn och skapa vattentankar som kan användas för boskap.

  • Vi stöttar samhällen att bygga och reparera toaletter i hem, skolor och på offentliga platser. Vi driver också kampanjer för att öka medvetenheten om hälsosamma hygienvanor.

  • Vi mobiliserar samhällen att börja med droppbevattning, vilket minskar användningen av både vatten och gödningsmedel i odling genom att vattnet rinner långsamt till växternas rötter.

  • I Hungerprojektets epicenter utvecklas också vattensystem som samlar regnvatten, från exempelvis en takyta, och lagrar det för framtida användning.

Läs mer! Tillsammans med WaterAid ska Hungerprojektet arbeta för att minska barnadödligheten i Malawi, där vart tjugonde barn dör innan sin femårsdag av bland annat undernäring. Projektet “Att fylla fem” fokuserar särskilt på beteendeförändring kring nutrition och hygien. 

Aktuellt på
Hungerprojektet.

En currysås som ska avskaffa hunger

I veckan lanserar Systrarna Khanna ett utökat indiskt matsortiment i Coops butiker runt om i Sverige. En av currysåserna utmärker sig lite extra. För varje Punjabi Curry-paket som säljs skänks en summa oavkortat till Hungerprojektet.

Läs mer »

Hungerspelet – Ett brädspel för att avskaffa hunger

Varför lever 822 miljoner människor i kronisk hunger trots att det finns tillräckligt med mat på jorden för att mätta hela världens befolkning? Det handlar Hungerspelet om, ett brädspel framtaget av Hungerprojektet som nu finns att beställa kostnadsfritt för lärare.

Läs mer »

Ny rapport: Världshungern fortsätter att öka

FN-rapporten “State of food security and nutrition in the world 2019” slår fast att hungern i världen ökar för fjärde året i rad, efter årtionden av minskning. Nu lever 822 miljoner människor i hunger och undernäring. I Afrika är detta verklighet för en femtedel av befolkningen. Mål 2 i Agenda 2030, Ingen hunger, blir allt mer osannolikt att uppnå, men det finns fortfarande hopp.

Läs mer »

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare