Att fylla fem.

Tillsammans med WaterAid, och med stöd av PostkodLotteriet, kommer Hungerprojektet driva ett projekt för att minska barnadödligheten i Malawi. “Att fylla fem” är ett treårigt specialprojekt med start 2019 som går ut på att förebygga bland annat undernäring hos barn.

I Malawi dör vart tjugonde barn innan sin femårsdag av orsaker som går att förebygga, bland annat undernäring. I specialprojektet Att fylla fem går Hungerprojektet och WaterAid ihop för att minska barnadödligheten genom att fokusera särskilt på beteendeförändring kring nutrition och hygien hos dem som har inflytande över barnens utveckling, som föräldrar och personal på barnhälsocenter. Projektet kommer omfatta 20 byar i landsbygdsdistriktet Zomba och beräknas nå fler än 21 000 personer.

– Vi är väldigt glada över att med stöd från Postkodlotteriet nu kunna starta projektet ”Att fylla fem” tillsammans med Hungerprojektet, och därmed kunna bidra till minskad barnadödlighet i Malawi, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid.

Hungerprojektets vd Silvia Ernhagen håller med.

– Det är fantastiskt glädjande att vi har fått pengar till detta viktiga projekt. Med våra olika expertkunskaper inom näring, vatten och sanitet kommer vi tillsammans att göra stor skillnad för de allra minsta barnen i de samhällen vi verkar. Partnerskap som detta är en oerhört viktig komponent i arbetet med att nå de globala målen till år 2030, säger hon.

Kort om projektet.

Med bidrag från: Postkodlotteriet
Samarbetspartners:
WaterAid
Målgrupp:  Barn under fem år i Malawi
Hållbarhetsmål i fokus: SDG 3 (Hälsa och välbefinnande)