Bangladesh

Hungerprojektet har arbetat i Bangladesh sedan 1990. Investeringarna används för att stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor.

Utbredd fattigdom, många undernärda barn

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. En tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen. Andelen undernärda barn är näst högst i världen, hela 41,3 procent, vilket bland annat hänger samman med kvinnornas låga samhällsstatus.

1000 Days Nutrition

I Bangladesh har därför Hungerprojektet ett extra stort fokus på det globala initiativet 1000 Days Nutrition. Forskning visar att det är de första 1000 dagarna, det vill säga från att en kvinna blir gravid fram till barnets tvåårsdag, som har störst inverkan på hur barnet senare kommer att utvecklas och påverkas av hunger och fattigdom. Genom riktade insatser på detta stadium, går det att främja hälsan och utvecklingen för hela samhällen och nationer.

Landets största volontärbaserade organisation

Våra lokala volontärer, varav majoriteten är kvinnor, organiserar kampanjer och andra aktiviteter mot kluster av byar, så kallade unions. Volontärerna jobbar nära de invalda medlemmarna i Union Parishad (lokala demokratiska styrande organ) för att uppmuntra decentralisering och ökad tillgång till resurser.

Stödjer kvinnor och motverkar diskriminering av flickor

Hungerprojektet utbildar kvinnor i genus och ledarskap. Kvinnorna ordnar sedan lokala möten, workshops och kampanjer för att motverka exempelvis tidiga äktenskap, hemgift, undernäring, mödra- och barnadödlighet, könsdiskriminering, analfabetism och korruption. På Hungerprojektets initiativ har även National Girl Child Day instiftats. Den 30 september varje år uppmärksammas den djupt rotade diskrimineringen av flickor i landet. 2009 instiftades National Girl Child Day även i Indien.

Stärker lokal demokrati

Shujan (Citizens for Good Governance) är en plattform av engagerade, aktiva och socialt medvetna medborgare. Hungerprojektet har mobiliserat den för att stärka lokal demokrati, säkra transparens och ansvarsskyldighet samt ta initiativ för påverkande på nationell nivå. Shujan arbetar också för politiska och valrelaterade reformer. Sedan 2007 inkluderar Shujan landets alla 64 distrikt.

Främjar ungt ledarskap

Hungerprojektet Bangladesh deltar i ett program för ungt ledarskap. Tusentals studenter deltar i programmet Youth Ending Hunger (YEH) som mobiliserar studenter över hela Bangladesh. Bland annat organiseras kampanjer om exempelvis familjeplanering och miljöfrågor. De arrangerar även debatter, matematik- och skrivtävlingar, rundabordsamtal och blodgivarkampanjer.

Kort fakta om Bangladesh

Befolkning: Ca 156,6 milj
Andel som lever i fattigdom: 31,5 %
Andel med tillgång till rent vatten: 85 %
Förväntad livslängd: 71 år
Hungerprojektet Bangladesh:
Människor vi når ut till: Ca 4,6 milj

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30