Bangladesh.

Hungerprojektet har arbetat i Bangladesh sedan 1990. Investeringarna används för att stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap och motverka diskriminering av kvinnor.

Utbredd fattigdom, många undernärda barn

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. Cirka en femtedel av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen. Andelen undernärda människor är hög, över 15%, vilket bland annat hänger samman med kvinnornas låga samhällsstatus.


1000 Days Nutrition

I Bangladesh har Hungerprojektet ett extra stort fokus på det globala initiativet 1000 Days Nutrition. Forskning visar att det är de första 1000 dagarna, det vill säga från att en kvinna blir gravid fram till barnets tvåårsdag, som har störst inverkan på hur barnet senare kommer att utvecklas och påverkas av hunger och fattigdom. Genom riktade insatser på detta stadium, går det att främja hälsan och utvecklingen för hela samhällen och nationer.


Landets största volontärbaserade organisation

Våra lokala volontärer, varav majoriteten är kvinnor, organiserar kampanjer och andra aktiviteter mot kluster av byar, så kallade unions. Volontärerna jobbar nära de invalda medlemmarna i Union Parishad (lokala demokratiska styrande organ) för att uppmuntra decentralisering och ökad tillgång till resurser. Sammanlagt når Hungerprojektets verksamhet över 5 miljoner människor i Bangladesh.


Stödjer kvinnor och motverkar diskriminering av flickor

Hungerprojektet utbildar kvinnor i jämställdhet och ledarskap. Kvinnorna ordnar sedan lokala möten, workshops och kampanjer för att motverka exempelvis tidiga äktenskap, hemgift, undernäring, mödra- och barnadödlighet, könsdiskriminering, analfabetism och korruption. På Hungerprojektets initiativ har även National Girl Child Day instiftats. Den 30 september varje år uppmärksammas den djupt rotade diskrimineringen av flickor i landet. 2009 instiftades National Girl Child Day även i Indien.


Främjar ungt ledarskap

Hungerprojektet Bangladesh deltar i ett program för ungt ledarskap. Tusentals studenter deltar i programmet Youth Ending Hunger (YEH) som mobiliserar studenter över hela Bangladesh. Bland annat organiseras kampanjer om exempelvis familjeplanering och miljöfrågor. De arrangerar även debatter, matematik- och skrivtävlingar, rundabordsamtal och blodgivarkampanjer.

Några utvalda resultat.

UTBILDNING.
2018 deltog över 61 000 personer i Safe School for Girls-kampanjer. Kampanjerna syftar till att öka kunskapen om flickors rättigheter och uppmärksamma de negativa följderna som kommer av barnäktenskap. 

MOBILISERING AV SAMHÄLLEN.
2018 hölls över 4 000 VCA-workshops i Bangladesh. VCA står för Vision Commitment Action. I dessa workshops kombineras samhälleligt engagemang med ledarskapsutbildningar.

RENT VATTEN.
8 800 personer deltog under 2018 i utbildningar om vikten av rent vatten och god hygien. Ökad tillgång till rent vatten är avgörande inte bara för att minska sjukdomar, utan också för att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor som inte behöver gå långt för att hämta vatten får mer tid till sina egna ekonomiska eller personliga sysslor.

Kort om Bangladesh.

Befolkning: Ca 163 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 15 %
Andel med tillgång till rent vatten: 87 %
Förväntad livslängd: 71 år