FOTO: JOHANNES ODÉ

Benin

Hungerprojektet har arbetat i Benin sedan 1997. Investeringarna används för att öka matsäkerheten, förbättra hälsan och låta fler barn gå i skolan.

Ett av världens fattigaste länder, stort jordbruksberoende

Trots gynnsam ekonomisk tillväxt och en förhållandevis stabil demokrati är Benin mycket fattigt. Många av landets cirka nio miljoner invånare saknar tillgång till basala samhällsfunktioner och är beroende av jordbruket för sin överlevnad.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets 19 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Epicenterstrategin verkar på många områden och ger hållbara resultat som till exempel ökad matsäkerhet, förbättrad hälsa, fler barn i skolan och fler inkomstbringande verksamheter.

Ökar matsäkerhet

Trots att Benin inte drabbas av torka eller översvämningar i stor utsträckning råder det matbrist. Vi stöttar jordbrukare med utbildning och material för att de ska kunna förbättra och utvidga matproduktionen. Matbanker i epicentren säkrar också samhällenas reservlager vid matbrist. Vårt pilotprojekt – The Food Production Contest – har effektivt hjälpt människorna i deras engagemang att avskaffa hunger genom att lagra mat i gemensamma matbanker.

Förbättrar hälsa och hygien

Epicentrens hälsovårdscenter erbjuder primärsjukvård och vaccinationer samt undervisning i förbättrad hälsa och hygien. Vi har även startat ett projekt för familjeplanering för att förbättra hälsan för både kvinnor och barn. Med familjeplanering får kvinnorna mer tid och energi att satsa på sina inkomstgenererande aktiviteter.

Satsar på utbildning

Fler än 30 skolor undervisar barn och vuxna i lokala och nationella språk i våra programområden. Lärare och material för undervisningen tillhandahålls av de lokala myndigheterna. Vi har även startat en Mother´s Club som belyser fördelarna med att även låta flickor gå i skolan. Förutom ökad läskunnighet har initiativet också resulterat i minskad barnhandel.

Startar mikrofinansprogram

Genom mikrofinansprogram får bybor möjlighet att starta inkomstgenererande verksamheter och kan på så sätt öka sina inkomster. Landsbygdsbankerna i Benin fördelade nästan 9000 mikrolån under första delen av 2012, och lån på totalt 293 000 dollar under året. Sparandet uppgick till 173 000 dollar.

Kort fakta om Benin

Befolkning: Ca 10,3 milj
Andel som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen: 47,3 %
Andel med tillgång till rent vatten: 76 %
Förväntad livslängd: 59 år
Hungerprojektet Benin:
Antal epicenter: 19

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30