Burkina Faso.

Hungerprojektet har arbetat i Burkina Faso sedan 1997. Investeringarna används bland annat för att förbättra jordbruket och stärka kvinnans roll i samhället.

Hård drabbat av torka, dystra framtidsutsikter

Förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstnivå är låg i Burkina Faso. Det beror till stor del på torka och ökenspridning som har en direkt negativ påverkan på landets jordbruk och ekonomi. En mycket stor del av befolkningen är beroende av jordbruket, men många saknar tillgång till modern jordbruksteknologi.


Epicenterstrategi

Hungerprojektets 15 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Burkina Faso bidrar epicenterstrategin bland annat till ökad matproduktion och högre inkomster för kvinnor.


Ökar matproduktionen genom mikrogödning

Vi verkar för att höja kapaciteten i det småskaliga jordbruket genom ny kunskap, teknik, gödningsmedel och utrustning. Inom epicentren har skörden ökat med 50 procent genom att jordbrukarna använder mikrogödning, vilket innebär att en liten dos gödningsmedel appliceras direkt på fröbädden. Det är en billig metod med låg miljöpåverkan för att öka hushållens inkomster. Mikrogödningsmetoden sprids nu till våra andra programländer.


Gör kvinnor till ekonomiska aktörer

Mikrokrediter är ett effektivt sätt att mildra effekterna av det torra klimatet. Ett litet lån till en kvinna i jordbruket gör att hon kan utöka sin inkomstsgenererande aktivitet, och därigenom öka hushållets inkomst. 

Några utvalda resultat.

KVINNORS LEDARSKAP.
Under 2018 deltog över 3 000 personer i Hungerprojektets jämställdhetsworkshops. När kvinnor stärks ökar jordbruksproduktionen, undernäring och barnadödlighet minskar och fler barn går i skolan – särskilt flickor.

HÄLSA.
2018 nyttjade över 31 000 personer Burkina Fasos epicenterklinikers hälsotjänster. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, förebygger och tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och  distribuerar läkemedel. 

MIKROFINANS.
Under 2018 var cirka 7 000 kvinnor i Burkina Faso aktiva låntagare vid epicenternas mikrofinansbanker. Omkring 70 000 personer deltar årligen i mikrofinansprogrammet i de afrikanska programländerna. Programmet ger utbildning i kredit och sparande och deltagarna får tillgång till mikrolån med överkomlig ränta samtidigt som de arbetar för att stärka sina företag.

Kort om Burkina Faso.

Befolkning: Ca 19 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 44 %
Andel med tillgång till rent vatten: 82 %
Förväntad livslängd: 59 år