Crowdfundad självförsörjning.

Epicenterna Mem-Chemfre och Asenema i Ghana kommer nå självförsörjning 2019. Och det är tack vare svenska företag.

De svenska företagen Thurne Teknik, Perstorp, Millstone Group, Webmanuals, Roi Rekrytering och Hammer&Hanborg har alla gemensamt att de investerat i epicenter i östra Ghana. Epicenterstrategin skapar självförsörjande samhällen, där fler barn, kvinnor och män kan få tillgång till utbildning, hälsovård och möjlighet att starta företag.

– Att investera i Hungerprojektet är att investera långsiktigt. Om man som företag, liksom vi, har anammat FN:s hållbarhetsmål om Zero Hunger, då är det här det bästa alternativet för mig. Metodiken som Hungerprojektet baserar sin verksamhet på fungerar. Jag har själv sett det på plats i Ghana, säger Cecilia Svensson, Vice President of Group Communication and Sustainability på Perstorp.

Ska bli självförsörjande
Epicentret drivs och ägs av invånarna själva. I snitt omfattar det 15 000 personer från 10-15 byar. Idag finansieras epicenterna alltså av svenska företag, men målet är att samhällena ska bli självförsörjande och inte behöva ekonomiskt stöd utifrån.

Epicenterstrategin når goda och hållbara resultat inom många områden. Den förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. Hungerprojektet uppmuntrar byborna att använda sina demokratiska rättigheter för att ha inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle.

”Att investera i Hungerprojektet är att investera långsiktigt. Om man som företag, liksom vi, har anammat FN:s hållbarhetsmål om Zero Hunger, då är det här det bästa alternativet för mig. Metodiken som Hungerprojektet baserar sin verksamhet på fungerar. Jag har själv sett det på plats i Ghana.”

Cecilia Svensson, Vice President of Group Communication and Sustainability på Perstorp

”Vi investerar i Hungerprojektet av framförallt två viktiga skäl, dels för att vi vill lära oss av deras konkreta och effektiva sätt att bygga engagemang kring svåra utmaningar och dels för att vi vill bidra till deras holistiska samhällsbygge i utsatta regioner i världen.”

Ulf Stenerhag, Managing Director på Thurne Teknik

Det här är Mem-Chemfre epicenter.

Befolkning: Ca 7 000 personer
Kringliggande byar:  Agotime, Kayera, Alavanyo, Lormnava, Kpedome, Mem-Chemfre, Caterpillatornu, Atidekakope, Mem, Agalakope, Kamalo, Anidzi och Dzogbekope
Huvudsaklig sysselsättning: Jordbruk, försäljning, snickeri och sömnad