Onlineauktionen som avskaffar hungern.

Den Goda Auktionen är en onlineauktion till förmån för Hungerprojektet. Årets upplaga var den sjunde i ordningen och hittills har auktionen samlat in över 1 miljon kronor till arbetet med att avskaffa världshungern.

I Den Goda Auktionen kan du buda hem spaupplevelser, restaurangbesök, signerade sporttröjor, skidkort, yogaklasser och mycket mer, samtidigt som bidrar till avskaffandet av världshungern. Varje krona går till att bygga hållbara samhällen med fokus på att stärka kvinnors möjligheter, så att de med egen kraft kan avskaffa hunger och fattigdom i sina byar.

Auktionen görs i samarbete med 
Tradera och arrangeras årligen i november. Här nedanför kan du se några av de objekten du kunde buda på 2019.

Några av objekten i Den Goda Auktionen 2019.

Alla intäkter går till Hungerprojektet.

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med information, utbildning och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde Hungerprojektets program ut till cirka 16 miljoner människor under 2018.