Epicenter-strategin.

Epicenterstrategin är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på den afrikanska landsbygden.

Om epicenterstrategin

Första steget är att invånarna i ett antal byar går samman och bygger en epicenterbyggnad där de kan tillgodose grundläggande behov inom många av de områden som täcks av FN:s hållbarhetsmål. Epicentret drivs och ägs av invånarna själva. I snitt omfattar det 15 000 personer från 10-15 byar. Målet är att skapa självförsörjande samhällen som inte behöver ekonomiskt stöd utifrån.

Hur fungerar det?

Epicenterstrategin når goda och hållbara resultat inom många områden. Den förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. Hungerprojektet uppmuntrar byborna att använda sina demokratiska rättigheter för att ha inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle. Genom att delta aktivt i den lokala politiken ansvarar de över utvecklingen, vilket ger hållbara resultat eftersom byborna fortsättningsvis kan tillgodose sina egna behov. Epicenterstrategin genomförs i fyra faser och har som målsättning att skapa samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån. Inom åtta år ska lite, eller inget, ekonomiskt stöd behövas.

En viktig del av epicenterstrategin är mikrofinansprogrammet som innehåller utbildning, mikrolån och sparande. Syftet är att ge jordbrukare och framförallt kvinnor en starkare ekonomisk ställning. Genom mikrofinansprogrammet får bybor möjlighet att öka sina inkomster.

Idag har Hungerprojektet mobiliserat 123 epicenter i 8 afrikanska länder. Genom epicenterstrategin når vi ut till cirka 2 miljoner människor i Afrika. Sedan september 2005 arbetar Hungerprojektet med en storskalig satsning på epicenterstrategin på nationell nivå i Ghana.

Här kan du ta del av hela epicenterstrategin.

“Innan Hungerprojektets verksamhet startade i området var kvinnor rädda för att ta lån, eller möjligheten fanns inte ens. Genom Hungerprojektets utbildningar har vi fått kunskaper inom ekonomi. Vi har fått lära oss vikten av att ha ett sparande för oförutsedda utgifter och hur man planerar sin ekonomi långsiktigt. Nu är vi inte rädda för att ta ett lån eller sköta ekonomin själva längre. Rädslan kommer från okunskap.”

Janet Osew (Asenema Epicenter, Ghana)

”Genom Hungerprojektets utbildningar lärde jag mig att ta fram en affärsplan, att jag kan anställa folk som kan arbeta för mig, och även hur viktigt det är att spara ihop pengar. Idag har jag tre anställda som jag kan betala ut lön till, varav en är min dotter. Så saker och ting har verkligen förändrats!”

Emilienne Montchohodi (Zakpota Epicenter, Benin)

“Det känns viktigt för mig att äga min egen mark, vi har gemensam hushållsekonomi men jag vill att mina barn ska kunna ärva mig den dagen jag går bort. Tack vare Hungerprojektet har jag möjligheten att skapa bättre förutsättningar för mina barn än vad jag själv hade under min uppväxt genom att se till att de får utbildning och blir självständiga.”

Lydia Koranteng (Odumase Wawase Epicenter, Ghana)

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare