Flickors rättigheter

Hungerprojektet anordnar utbildningar som bland annat syftar till att motverka barnäktenskap och könsstympning samt främja likvärdig utbildning och likvärdig hälsovård.

Varför arbetar vi med flickors rättigheter?

Den djupt rotade diskrimineringen av kvinnor och flickor är en av huvudorsakerna till att hunger och fattigdom fortfarande existerar. Kulturella traditioner och värderingar gör att flickor anses mindre värda än pojkar. Eftersom en flicka så småningom ska gifta in sig i en annan familj anser många familjer att de inte är värda att investera i på samma sätt som pojkar. Därför får de inte samma tillgång till utbildning, mat och sjukvård som pojkar får.

Ofta får flickor stanna hemma från skolan för att arbeta i hemmet. Flickor ammas kortare tid än pojkar och när flickorna blir äldre får de fortfarande äta sist och minst. Pojkar vaccineras i större utsträckning än flickor. Varje år blir 14 miljoner flickor bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att flickor får barn unga och att de får fler barn. För flickor mellan 15-19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet.

Hur arbetar vi för att stärka flickors rättigheter?

Främja likvärdig utbildning
  • Utbildade volontärer i våra programländer bedriver utbildningskampanjer för att främja inskrivningen i grundskolan, särskilt för flickor. Alla barn som är inskrivna i Hungerprojektets epicenterförskolor i Afrika är garanterade näringsrika måltider varje dag. År 2014 var mer än hälften av de 8 803 barn inskrivna i epicenterförskolorna flickor.
  • Vårt mikrofinansprogram i Afrika har som policy att deltagarna skall skriva in sina döttrar i skolan.

Främja likvärdig hälsovård

I Hungerprojektets program utbildas framförallt kvinnor, men även män, om vikten av mödravård.

Motverka barnäktenskap
  • Lokala volontärer i alla våra 12 programländer driver informationskampanjer för att få ett slut på våldet mot flickor och på skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift.
  • I Bangladesh utbildar Hungerprojektet lokala kvinnliga volontärer som i sin tur utbildar andra kvinnor om deras grundläggande rättigheter och om att stoppa barnäktenskap och  hemgift. Under 2014 deltog  54 409 kvinnor i Bangladesh utbildningar som syftar till att uppmärksamma och förhindra barnäktenskap. Kvinnorna förhindrade 564 barnäktenskap i Bangladesh under 2014

Motverka könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en mångårig kulturell skadlig tradition som går ut på att skära bort delar av det yttre kvinnliga könsorganet. Det utförs oftast på flickor 4-8 år, även om det kan ske i alla åldrar från barndom till tonåren. Det är inte bara traumatiskt för den som utsätts, utan även mycket farligt och leder ofta till livslång smärta och lidande, eller till och med till döden. Etiopien har en av de högsta nivåerna av kvinnlig könsstympning i Afrika. Hungerprojektet har utbildat volontärer i Enemore Epicenter som framgångsrikt lyckats informera och genomföra specifika och upprepade utbildningskampanjer, för att belysa nackdelarna med den skadliga traditionen. Detta har lett till att färre flickor har drabbats.

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30