Investera i människor.

Vi har lösningen på världens viktigaste problem. Vi har en beprövad metod som vi vet fungerar. Men vi vore ingenting utan våra samarbetspartners. Vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra till att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla.

I september 2015 antogs en ny utvecklingsagenda av FN – Agenda 2030. 17 mål har fastställts för att vi tillsammans ska kunna uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030. Genom vårt holistiska angreppssätt i arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom bidrar vi till att uppnå Agenda 2030 inom en rad olika områden. Vi verkar för att avskaffa hunger och fattigdom, något som också bland annat berör hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet.

Att investera i Hungerprojektet är att investera i människor. Det är människor som gör skillnaden. Här nedanför kan du läsa mer om vilka olika partnerskap ditt företag kan ingå med oss för att bli en aktiv aktör i att avskaffa hunger och fattigdom.

från 10.000 kr

Vänföretag.

Som vänföretag till Hungerprojektet investerar ni tillsammans med andra företag i vårt arbete med att skapa hållbara, bärkraftiga samhällen som på sikt inte är beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Er investering riktas till det programområde där efterfrågan är som störst för tillfället. Det kan t.ex. handla om kvinnors ledarskap, entreprenörskap, mikrofinansutbildningar eller matsäkerhet och jordbruk.

Som vänföretag får ni:
– Investeringsbevis
– Synlighet i vårt nyhetsbrev
– Kommunikationskit
– Synlighet på vår webb

från 100.000 kr

Strategisk partner.

Som strategisk partner till Hungerprojektet ser vi till att tillsammans skapa ett samarbete som passar just er verksamhet och era behov. 

Som strategisk partner får ni:
– Investeringsbevis
– Synlighet i vårt nyhetsbrev
– Kommunikationskit
– Synlighet på vår webb
– Personlig kontakt
– Föreläsning
– Pressmeddelande
– Kommunikationskit sociala medier
– Riktad investering
– Besöka programverksamheten
– Effektrapportering
– Nätverksträff

från 600.000 kr

Huvudpartner.

Som huvudpartner får ni möjlighet att tillsammans med oss skräddarsy ett långsiktigt och specialanpassat samarbete.

Som huvudpartner får ni:
– Investeringsbevis
– Synlighet i vårt nyhetsbrev
– Kommunikationskit
– Synlighet på vår webb
– Personlig kontakt
– Föreläsning
– Pressmeddelande
– Kommunikationskit sociala medier
– Riktad investering
– Besöka programverksamheten
– Effektrapportering
– Nätverksträff
– Skräddarsytt samarbete

Kontakta mig.

Siri Nylén
företagsinsamlare
siri.nylen@hungerprojektet.se
0736 – 98 38 17

”Vi investerar i Hungerprojektet av framförallt två viktiga skäl, dels för att vi vill lära oss av deras konkreta och effektiva sätt att bygga engagemang kring svåra utmaningar och för att vi vill bidra till deras holistiska samhällsbygge i utsatta regioner i världen”
”Att investera i Hungerprojektet är att investera långsiktigt. Om man som företag, liksom vi, har anammat FN’s hållbarhetsmål om Zero hunger, då är det här det bästa alternativet för mig. Metodiken som Hungerprojektet baserar sin verksamhet på fungerar. Jag har själv sett det på plats i Ghana.”
”Vi vet att om vi fokuserar på och stärker kvinnors position i samhället kan vi få till stånd en långsiktig och hållbar förändring. Hungerprojektet kan inte på egen hand utrota hungern, men vi är en pådrivande och viktig kraft i arbetet med att uppfylla de Globala målen.”
Marie Wallenberg
Styrelseordförande för Hungerprojektet

Intresserad?

Prenumerera på vårt företagsutskick

Har du en fråga? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!*

* I samband med att du fyller i ett formulär på vår hemsida, registrerar vi dina personuppgifter. Vi hanterar uppgifterna med varsamhet. Läs gärna mer i vår integritetspolicy.