Ghana

Hungerprojektet har arbetat i Ghana sedan 1995. Investeringarna används för att försöka expandera epicenterstrategin så den kan hjälpa ännu fler människor.

Stark tillväxt men utbredd fattigdom på landsbygden

Ghana är rikt på naturresurser och är en av de starkaste tillväxtnationerna i Afrika. Trots detta bor många fattiga på landsbygden under väldigt enkla förhållanden.

Epicenterstrategi i stor skala

Hungerprojektets 49 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Ghana utökar Hungerprojektet epicenterstrategin till ett större geografiskt område. Vi startade satsningen i juli 2006 och målet är att varje individ i slutet av denna process ska bo inom gångavstånd till ett fungerande epicenter. Området ska vara självförsörjande och inte få någon finansiell hjälp utifrån.

Storskaligheten ställer höga krav på planering och ledarskap. Bland annat har de inledande faserna tagit längre tid än de gjort vid tidigare epicenter. Satsningen ska ge svar på om Hungerprojektets metod kan användas lika framgångsrikt på större områden.

Stärker kvinnor genom workshops och mikrokreditlån

Women’s Empowerment Program (WEP) startade i Ghana och finns nu i sju programländer. Programmet stärker kvinnor till att bli ledare i både i hushållet och samhället. Kvinnorna deltar i workshops som fokuserar på familjeplanering, rättsliga och medborgerliga rättigheter samt ledarskap för kvinnor. De som utbildats för kunskapen vidare till andra kvinnor som i sin tur utbildar ytterligare kvinnor. Och så vidare.

Mikrofinansprogrammet är inriktat på att ge mikrolån till kvinnor som vill starta inkomstgenererande aktiviteter. Landsbygdsbankerna i Ghana fördelade sammanlagt 291 000 dollar under första delen av 2012. Sparandet uppgick till 134 000 dollar under hela året.

Kort fakta om Ghana

Befolkning: Ca 25,9 milj
Andel som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen: 28,6 %
Andel med tillgång till rent vatten: 87 %
Förväntad livslängd: 61 år
Hungerprojektet Ghana:
Antal epicenter i landet: 49

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30