Här finns vi

Hungerprojektet arbetar globalt och vi driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Vår etableringsstrategi

Hungerprojektet etablerar program i länder bara när: (a) landet styrs demokratiskt och erbjuder en stabil miljö, (b) Hungerprojektet bjuds in av och har stabila kontakter med toppskiktet av ledare i landet, (c) en stor andel av landets befolkning lever i fattigdom och (d) vi har tillräckligt med resurser för att säkerställa att vi kan fortsätta driva programmen så länge vi behövs.

Hungerprojektet i Sverige

I Sverige bedriver Hungerprojektet inga egna program, däremot har vi bilateralt samarbete med Indien och Etiopien i projekt som finansieras av Forum Syd och Radiohjälpen. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med information, utbildning och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Våra programländer

Här nedanför kan du läsa mer om vilka olika projekt vi driver i våra 12 programländer. Klicka på det land du är intresserad av.

Våra programländer

Bangladesh

Benin

Burkina Faso

Etiopien

Ghana

Indien

Malawi

Mexiko

Moçambique

Peru

Senegal

Uganda

Våra insamlingsländer

Hungerprojektet i insamlingsländerna är fristående ideella organisationer som verkar inom det globala nätverket och kontrolleras av nationella styrelser. Det primära syftet är insamling och påverkansarbete. Hungerprojektet i insamlingsländerna övervakar och ger input på det utvecklingsarbete som sker på det globala kontoret och spelar även en viktig roll för kommunikationen och påverkansarbetet inom nätverket globalt.

Insamlingsländernas webbplatser

• Australien • Japan • Kanada
• 
Nederländerna • Nya Zeeland • Schweiz 
• 
Storbritannien • Tyskland 
• USA

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30