Här finns vi

Hungerprojektet arbetar globalt och vi driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Vår etableringsstrategi

Hungerprojektet etablerar program i länder bara när: (a) landet styrs demokratiskt och erbjuder en stabil miljö, (b) Hungerprojektet bjuds in av och har stabila kontakter med toppskiktet av ledare i landet, (c) en stor andel av landets befolkning lever i fattigdom och (d) vi har tillräckligt med resurser för att säkerställa att vi kan fortsätta driva programmen så länge vi behövs.

Hungerprojektet i Sverige

I Sverige bedriver Hungerprojektet inga egna program, däremot har vi bilateralt samarbete med Indien och Etiopien i projekt som finansieras av Forum Syd och Radiohjälpen. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med information, utbildning och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Våra programländer

Här nedanför kan du läsa mer om vilka olika projekt vi driver i våra 12 programländer. Klicka på det land du är intresserad av.

Våra programländer

Bangladesh

Benin

Burkina Faso

Etiopien

Ghana

Indien

Malawi

Mexiko

Moçambique

Peru

Senegal

Uganda

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30