Indien.

Hungerprojektet har arbetat i Indien sedan 1984. Investeringarna används för att stärka kvinnor och uppmuntra dem till att engagera sig i de lokala byråden.

Världens största demokrati – stora utmaningar på landsbygden

Indien är ett av de länder i världen med högst andel undernärda barn. I vissa landsbygdsområden är även andelen fattiga bland de högsta i världen. Framtiden för den indiska landsbygden handlar om att övervinna utmaningarna inom hälsa, utbildning, befolkning och miljö. I dessa områden har kvinnor oftast har det största ansvaret.


Panchayati Raj-kampanjen

Hungerprojektet arbetar idag i 6 delstater med att mobilisera människor, stärka kvinnors ställning som viktiga förändringsagenter och att engagera lokala beslutsfattare. Den övergripande strategin kulminerar i Panchayati Raj-kampanjen. Vart femte år hålls val på lokal nivå. Enligt lag ska minst en tredjedel av positionerna i byråden, så kallade Panchayats, reserveras för kvinnor.

Trots detta får kvinnor ofta inte möjlighet att delta i beslut på samma villkor som män. Det vill vi ändra på och stödjer därför kvinnorna och utbildar samhället i jämställdhetsfrågor under den femåriga mandatperioden.


Stärker kvinnor i val och stödjer samarbete mellan valda kvinnor

Hungerprojektet stödjer kvinnor som ska ställa upp i val och även samarbeten mellan de redan valda kvinnorna. Vi driver intensiva kampanjer inför valen för att uppmuntra valdeltagandet bland kvinnor och nomineringar av potentiella kvinnliga ledare. Detta görs genom SWEEP (Strengthening Women’s Empowerment in Electoral Processes). 

Vi stödjer  även bildandet av federationer mellan de valda ledarna för att stärka kvinnliga ledare och deras byar. Prioriterade frågor inkluderar lagen om att reservera 50 % av platserna i kommunstyrelserna för kvinnor.


Svenskt specialprojekt i Indien

Med stöd av Forum Syd driver Hungerprojektet utbildningsprogrammet “Folkvalda kvinnliga ledare” i regionerna Uttarakhand och Odisha. Programmet syftar till att få indiska kvinnor att ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Några utvalda resultat.

KVINNORS LEDARSKAP.
Hungerprojektet har coachat över 183 000 kvinnliga ledare i Indien mellan 2000 och 2018. Dessa kvinnor arbetar oavbrutet med att skapa hållbar förändring i sina samhällen, bland annat genom att minska våldet mot kvinnor, öka tillgängligheten till rent vatten och säkra skolgången för flickor.

UTBILDNING.
Under 2018 deltog sammanlagt cirka 8 000 kvinnliga representanter från byråd i Indien i Hungerprojektets ledarskapsprogram. 

Kort om Indien.

Befolkning: Ca 1 300 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 33 %
Andel med tillgång till rent vatten: 94 %
Förväntad livslängd: 67 år