Klä din gran med kvinnor som förändrar världen.

Årets julgran är en gran att vara stolt över. Klä din gran med sex kvinnor som tar sina samhällen ut ur hunger och fattigdom.

Kvinnor är vägen till förändring. De flyttar sina familjer och samhällen ut ur fattigdom och hunger. När kvinnor stärks förändrar de världen till det bättre.

Emilienne, Louise, Basanti, Grace, Janet och Kamla är sex förebilder som visar att det går att göra skillnad, bara förutsättningarna finns. Ge kvinnorna plats i din gran i år. Det blir en julgran att vara stolt över.

En julgran som avskaffar hunger.

När du skänker en julgåva till Hungerprojektet stöttar du vårt arbete med att stärka ännu fler kvinnor i utsatta delar av världen att bli förändringsaktörer för sina samhällen.

Som tack får du ett gåvobevis med årets juldekorationer, illustrerade av sex svenska illustratörer. En bra julklapp att ge bort eller ett fint pynt till granen hemma.

Julgransdekorationer som avskaffar hunger.

250 kr / dekorationspaket

Möt kvinnorna.

Tillsammans med sex svenska illustratörer har vi tagit fram julgransdekorationer med sex starka kvinnor som förändrat världen till en bättre plats.

Julgranen är julens mittpunkt, där förväntningar införlivas och glädje samlas. Därför är det självklart för oss att de här kvinnorna ska få en central roll i jul. För vi vet att kvinnor är vägen till förändring. De flyttar sina familjer och samhällen ut ur fattigdom och hunger.

Janet
Osew

Janet är ordförande i Asenemas mikrofinanskommitté och genom det arbetet ger hon kvinnorna i området möjlighet att ta förmånliga mikrolån för att starta egna företag. Hon drivs av att stärka kvinnor att våga ta lån och sköta hemmets ekonomi.

Kamla
Devi

Kamla är ordförande i sitt byråd i indiska Talihat och hon arbetar outtröttligt i byns tjänst. Hon har motat bort maffian, byggt cementerade vägar, installerat tankar som fångar upp regnvatten och planterat tusentals träd. En tydlig ledare, alltid med kvinnors bästa i fokus.

Emilienne Montchohodi

Emilienne är en lokal entreprenör från Benin som tack vare mikrolån via Hungerprojektet kunnat utöka sin jordnötskaksverksamhet. Idag har hon flera anställda, däribland sin dotter, och sparar sina inkomster för att i framtiden kunna köpa mer mark.

Louise
Lagni

Louise håller i läs- och skrivkurser för boende i sin by Zakptoa i Benin. Hon uppger att hon lärt över 100 personer läsa och skriva. Hon älskar det hon gör och menar att läskunnighet är avgörande för att kunna bli ekonomiskt självständig.

Basanti
Devi

Basanti är folkvald byrådsledamot och arbetar för att minska könsdiskrimineringen i sin by Nainital i Indien. Genom Hungerprojektets ledarskapsprogram får hon möjlighet att lämna hemmet och medverka i samhällets beslutsfattande.

Grace Adwoa Annobea

Grace driver Asenemas största livsmedelsbutik. Tack vare lån via Hungerprojektets mikrofinansbank kunde hon bygga upp sin verksamhet och idag är hon inte längre beroende av sin mans pengar. Butiken har också gjort det möjligt för hennes barn att gå i skolan.

Möt illustratörerna.

Ni har fått träffa kvinnorna på julgransdekorationerna, men nu vill vi också presentera kvinnorna bakom illustrationerna. Möt illustratörerna Madelen, Matilda, Frida, Helena, Maria och Anna. Ytterligare sex kvinnor som förändrar världen.