Kvinnors ledarskap.

Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Varför arbetar vi med kvinnors ledarskap?

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. Diskriminerar ett samhälle hälften av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet.

Vi arbetar med kvinnors ledarskap. Dels för att kvinnor har rätt att fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och utveckling. Dels för, som studier visar, att kvinnor som får mer makt strävar efter mål i likhet med hållbarhetsmålen eftersom de ansvarar för områden som påverkar hela familjen som till exempel familjens jordbruk. Om kvinnliga jordbrukare hade samma tillgång till resurser som män skulle antalet hungriga i världen minska med upp till 150 miljoner. Det är alltså väldigt effektivt att investera i kvinnors ledarskap eftersom det ger goda resultat på många områden i samhället.


Hur arbetar vi med kvinnors ledarskap?

I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. Många kvinnliga politiker får utstå hot och våld från både sin egen familj och andra bybor, som anser att kvinnor inte kan eller ska engagera sig politiskt. Hungerprojektet stöttar med utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor under kvinnornas 5-åriga mandatperiod.

I Bangladesh jobbar vi med att motverka diskriminering, särskilt mot flickor. Till exempel har en nationell dag för att hedra flickor, National Girl Child Day, instiftats i landet på initiativ av Hungerprojektet. Den 30 september varje år uppmärksammar aktiviteter den djupt rotade diskrimineringen av flickor i landet. I våra åtta programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram särskilt riktade till verksamheter som startats av kvinnor.

I Latinamerika fokuserar vi särskilt på att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare