FOTO: JOHANNES ODÉ

Lediga uppdrag.

Vill du arbeta med att avskaffa hunger och fattigdom? Här hittar du lediga uppdrag och tjänster till vårt kontor i Stockholm.

Hungerprojektet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för noll hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen.

För löpande uppdateringar om lediga tjänster – följ oss på LinkedIn.

Program Controller.

Hungerprojektet söker en erfaren Program Controller som ska stötta och utveckla vår finansiella uppföljning av öronmärkta bidrag. Som program controller har du till stor del en stödjande roll där du samarbetar med kollegor i programländer, samt med de personer som är avtalsansvariga i Sverige. 

Det finns fler sätt du kan engagera dig på.