FOTO: JOHANNES ODÉ

Lediga uppdrag

Vill du arbeta med att utrota fattigdom och hunger? Här hittar du lediga uppdrag och tjänster till vårt kontor i Stockholm.

Hungerprojektet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som verkar för noll hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen.

För löpande uppdateringar om lediga tjänster – följ oss på LinkedIn.

Kommunikatör

Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu en kommunikatör som ska arbeta med att utveckla och driva Hungerprojektets kommunikation tillsammans med övriga i teamet. Vi söker dig som är en vass skribent och har särskilt intresse för globala frågor. Du kommer att producera texter till årsrapport, effektrapport och återrapportering till givare. I uppdraget ingår också att formge dessa. Du har huvudansvaret för vår textproduktion i olika kanaler, exempelvis för vårt säljmaterial, våra presentationer med mera. 

Programhandläggare

Vi söker en programhandläggare som ska arbeta med utveckling av våra institutionella samarbeten och koordinera program samt söka finansiering till större projekt. Som programhandläggare är ditt övergripande ansvar att maximera de långsiktiga intäkterna från institutionella givare i linje med Hungerprojektet Sveriges insamlingsstrategi. Detta innebär dels att vårda och utveckla befintliga relationer, dels att aktivt identifiera och bearbeta nya potentiella samarbetspartners inom den institutionella sektorn.

Praktikanter

Vi söker tre studenter för praktik med inriktning på kommunikation, insamling och program under VT-19 i Stockholm. Vi söker dig som är självständig, ansvarsfull och kreativ. Vi tror att du brinner för globala frågor och vill vara på en praktikplats där du känner att du gör skillnad och får möjlighet att utvecklas. Tillsammans med din handledare sätter du upp mål och fokusuppgifter för din praktikperiod och har regelbundna avstämningssamtal.

Det finns fler sätt du kan engagera dig på!

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30