Mikrofinans.

Mikrofinansprogrammet är en del av Hungerprojektets epicenterstrategi i Afrika och kombinerar utbildning, mikrolån och sparande. Målet är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Hur fungerar mikrofinansprogrammet?

De kvinnor i våra afrikanska epicenters som får mikrofinanslån måste uppfylla vissa krav. Till exempel ska alla kvinnor som ansöker om lån delta i vuxenutbildning och lära sig läsa, skriva och räkna. De får också lära sig enklare bokföring, företagande och ledarskap. För att få lån måste kvinnorna även låta sina barn gå i skolan.

Lånen har en lägre ränta än lån hos andra kommersiella mikrofinansbanker och används för att starta inkomstgenererande aktiviteter. Kvinnorna startar verksamheter inom exempelvis jordbruk, uppfödning av djur och hantverk och kan öka sina inkomster. Detta gör att de kan sätta mer och även mer näringsrik mat på bordet samt låta sina barn gå i skolan.

Kvinnorna äger och driver mikrofinansbankerna, vilket bidrar till att de får en starkare röst i samhället. När mikrofinansprogrammet har etablerats i ett samhälle får även män tillgång till lånen, men eftersom fokus ligger på kvinnor är cirka 75 procent av deltagarna ändå kvinnor.

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare