Moçambique

Vi har arbetat i Moçambique sedan 2006. Investeringarna används för att väcka lokal entreprenörsanda så ett välfungerande och självförsörjande samhälle uppnås.

Sociala och ekonomiska oroligheter efter självständighet

Moçambique blev självständigt 1975. Mellan 1977 och 1992 förvärrade oroligheter den sociala och ekonomiska situationen. Först 1992 uppnåddes politisk stabilitet. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets tre epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Genom epicenterstrategin kan jordbruket förbättras och tillgången till mat säkras.

Stödjer och stärker 28 000 människor

Hungerprojektet arbetar i Moçambique med att stödja och stärka totalt drygt 28 000 människor i tre epicenter. Vårt program siktar på att förbättra jordbruket och säkra byarnas tillgång till mat. Det förbättrade jordbruket kan i kombination med matbankerna förbereda byarna bättre inför eventuellt höjda matpriser och ogynnsamma klimatförändringar.

Kort fakta om Moçambique

Befolkning: Ca 25,8 milj
Andel som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen: 59,9 %
Andel med tillgång till rent vatten: 49 %
Förväntad livslängd: 50 år
Hungerprojektet Moçambique:
Antal epicenter i landet: 3

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30