Moçambique

Vi har arbetat i Moçambique sedan 2006. Investeringarna används för att väcka lokal entreprenörsanda så ett välfungerande och självförsörjande samhälle uppnås.

Sociala och ekonomiska oroligheter efter självständighet

Moçambique blev självständigt 1975. Mellan 1977 och 1992 förvärrade oroligheter den sociala och ekonomiska situationen. Först 1992 uppnåddes politisk stabilitet. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet.


Epicenterstrategin

Hungerprojektets två epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Genom epicenterstrategin kan jordbruket förbättras och tillgången till mat säkras.


Stödjer och stärker 29 000 människor

Hungerprojektet arbetar i Moçambique med att stödja och stärka totalt drygt 29 000 människor i två epicenter. Vårt program siktar på att förbättra jordbruket och säkra byarnas tillgång till mat. Det förbättrade jordbruket kan i kombination med matbankerna förbereda byarna bättre inför eventuellt höjda matpriser och ogynnsamma klimatförändringar.

Några utvalda resultat

MOBILISERA SAMHÄLLEN.
2017 deltog över 4 500 personer sammanlagt i VCA-workshops i Moçambique. VCA står för Vision Commitment Action. I dessa workshops kombineras samhälleligt engagemang med ledarskapsutbildningar.

HÄLSA.
Sedan det första epicentret grundlades 2006 har över 67 000 personer nyttjat epicenterklinikernas hälsotjänster. Klinikerna mäter och följer upp effekterna av barn- och mödravården, förebygger och tillhandahåller behandling av malaria och tuberkulos, utbildar i näringslära och distribuerar läkemedel.

Kort om Moçambique

Befolkning: Ca 29 milj
Andel som lever i extrem fattigdom: 63 %
Andel med tillgång till rent vatten: 51 %
Förväntad livslängd: 53 år