Peru

Vi har arbetat i Peru sedan 1997. Investeringarna används för att främja ursprungsbefolkningens rättigheter.

Folkrikt land – stor fattigdom bland urbefolkningen

Peru är det fjärde folkrikaste landet i Sydamerika. Ursprungsbefolkningen utgör 48 procent av befolkningen och består av en mängd olika etniska grupper. Den extrema fattigdomen är högst bland ursprungsbefolkningen; en särskild missgynnad grupp är kvinnor, som saknar grundläggande mänskliga rättigheter.

Samarbetar med andra organisationer

Vi arbetar tillsammans med Chirapaq (Center for Indigenous Peoples’ Cultures of Peru) och finansierar 21 procent av deras totala budget och 87 procent av deras Indigenous Women’s Program. Chirapaq arbetar inom följande områden:

  • Indigenous Women’s Program för att stärka nätverket av inhemska kvinnoorganisationer
  • Matsäkerhet
  • Ungdomsutveckling
  • Kulturellt och politiskt påverkansarbete

Främjar kvinnligt ledarskap bland urbefolkningen

Chirapaqs Indigenous Women’s Program främjar ledarskap och utbildning bland kvinnor i ursprungsbefolkningen. Detta arbete stärks kraftigt genom ett nätverk av 30 kvinnoorganisationer.

Vid workshops utbildas grupper om 120 ledare från ursprungsbefolkningen bland annat i mänskliga rättigheter och vilka rättigheter de har som ursprungsbefolkning. Detta hjälper till att utveckla deras självständighet och beslutsfattande förmåga så att de kan få en aktiv roll på lokal, regional och nationell nivå.

Deltagarna följer sedan upp dessa utbildningar i sina egna nätverk. Totalt inkluderar nätverken 1800 lokala ledare varav de flesta är kvinnor. De driver i sin tur verksamheter inom hälsa, matsäkerhet och skydd av mänskliga rättigheter. Totalt påverkas över 1,5 miljoner människors liv.

Förespråkar rättigheter för urbefolkningen

Chirapaq är medlem i Perus rådgivande organ för ursprungsbefolkningar, vilket gör det möjligt att påverka den regionala politiken som berör kvinnor och ursprungsbefolkningar. Chirapaq deltar även i regionalt i nätverket The Continental Indigenous Network och internationellt i FN:s Permanent Forum on Indigenous Issues.

Kort fakta om Peru

Befolkning: Ca 30,4 milj
Andel som lever på mindre 1,25 dollar om dagen: 4,9 %
Andel med tillgång till rent vatten: 87 %
Förväntad livslängd: 75 år
Hungerprojektet Peru:
Människor vi når ut till i Peru och Mexiko: Ca 26 900

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30