Våra resultat

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva. Här kommer några exempel.

• 4,02 miljoner människor har deltagit i vår Vision, Commitment & Action workshop. Denna workshop är den första aktiviteten vi anordnar när byinvånare skapar sin egen vision om en framtid fri från hunger. När de har skapat sin vision planerar de sedan hur de ska gå tillväga för att uppnå den.

• 1,3 miljoner människor har deltagit i vår workshop om hiv/aids och jämställdhet sedan 2003. Där lär de sig dels fakta om hiv/aids samt konfronterar och förändrar de könsrelaterade beteenden som sprider sjukdomen.

• 83 000 folkvalda kvinnliga ledare i Indien har utbildats av Hungerprojektet och våra lokala partnerorganisationer. Det innebär att 83 000 kvinnor gör sina röster hörda och ser till att deras by får tillgång till rent vatten, hälsovård och utbildning.

Hur vet vi att investeringarna skapar resultat?

Vårt mål är att ständigt förbättra såväl specifika insatser som verksamheten och strategierna i stort. Därför samlar vi regelbundet in statistik och fakta från programmen för att kunna utvärdera:

  • Insatser (finansiella resurser och arbetskraft)
  • Aktiviteter (workshops och volontärledda projekt)
  • Avkastning (antal personer som har tränats, antal avslutade projekt)
  • Synbara resultat (ökad tillgång till resurser, höjd kapacitet hos människor)
  • Långsiktig inverkan (förbättrad levnadsstandard, mer välmående samhällen).

Volontärer vid våra epicenter lär sig grunderna i att följa upp och utvärdera resultat med fokus på eget deltagande genom systemet ”Participatory Monitoring and Evaluation”. De ansvarar sedan för att samla in information om programmen. Denna sammanställs och analyseras av våra anställda. Särskilda volontärgrupper ansvarar därefter för att gå igenom resultaten på samhällsnivå. Volontärerna uppmuntras till att själva utveckla lösningar för att förbättra programmen.

Externa utvärderingar

Vi har även anlitat oberoende externa konsulter som kritiskt undersöker genomslagskraften av våra program. Utvärderingarna bidrar med värdefulla förslag till förbättringar av verksamheten och till att vi kan ta bättre beslut om hur programmen ska styras.

Goda berättelser

Siffror ger inte alltid hela bilden. Därför vill vi dela med oss av några personliga historier från människor som har deltagit i Hungerprojektets program världen över.

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30