Kvinnors ledarskap

- ett sätt att avskaffa hunger och nå målen i Agenda 2030?

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium på Berns med fokus på kvinnors ledarskap. I panelen hittar vi människorättsjuristen Parul Sharma, Indiskas vd Karin Lindahl samt Ruchi Yadav, programchef för Hungerprojektet i Indien.

I arbetet med att ta fram FN:s Agenda 2030 och de 17 målen identifierades jämställdhet som ett kritiskt mål för att de övriga 16 målen ska uppnås. Arbetet går framåt inom vissa områden, exempelvis får fler och fler flickor gå i skolan. Men det råder fortfarande stor ojämställdhet i världen vilket leder till alltför många barnäktenskap, våld mot kvinnor och hög barn- och mödradödlighet i många länder.

Hungerprojektet arbetar med kvinnors ledarskap eftersom kvinnor har rätt att fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och utveckling, men också för att kvinnor lever mer hållbara liv än män. Innebär det att ett stärkt kvinnligt ledarskap är ett sätt att avskaffa hunger och nå målen i Agenda 2030? Vi bjuder in till ett samtal där tre ledare från olika delar av samhället och världen ger sin bild av vilken roll starka kvinnliga ledare kan spela i att skapa ett hållbart samhälle.


DISKUSSIONSFRÅGOR

– Vad spelar det för roll för utvecklingen och måluppfyllelsen av Agenda 2030 att kvinnor på den indiska landsbygden får möjlighet att utföra sina politiska uppdrag?

– Hur kan ett svenskt företag bidra till jämställdhet globalt?

– Vad har egentligen näringslivet för roll i arbetet med de 17 målen i Agenda 2030?


DATUM: 
24 maj

TID: 08.00 – 09.30 (frukost ingår)
PLATS: Berns, Stockholm
(SEMINARIET ÄR FULLSATT)

I panelen.

RUCHI YADAV.

Hungerprojektet Indien.

Hungerprojektet Indiens programchef Ruchi Yadav berättar om verksamheten med ledarskapsprogram för folkvalda kvinnor på landsbygden. I Indien finns en lag som anger att minst 30 procent av platserna i de lokala byråden, Panchayats, ska gå till kvinnor. Trots det har kvinnor som väljs in svårt att göra sin röst hörd. Med hjälp av det ledarskapsprogram som följer kvinnorna under hela mandatperioden på fem år får kvinnorna sin rättmätiga plats och röst. 

PARUL SHARMA.

människorättsjurist och författare.

Parul Sharma, jurist och aktiv inom hållbarhetsfrågor, ger en inblick i näringslivet och dess roll för måluppfyllelsen av Agenda 2030. Vilken betydelse har det att det finns alltför få kvinnor på de ledande posterna inom näringslivet? Vad skulle ett mer jämställt näringsliv betyda för fattigdomsbekämpningen och avskaffandet av hunger?

KARIN LINDAHL.

vd för Indiska.

Karin Lindahl, vd för Indiska som berättar om sitt arbete med kvinnligt ledarskap. Hur ser trenden ut vad gäller kvinnors representation i näringslivet? Varför är detta en så viktig del av Indiskas hållbarhetsarbete?

LISA SJÖBLOM.

moderator.

Dagens moderator är Lisa Sjöblom. Hon är en erfaren processledare som tidigare varit generalsekreterare för Forum Syd och Sveriges elevråd.

Anmäl dig här.

* I samband med att du fyller i ett formulär på vår hemsida, registrerar vi dina personuppgifter. Vi hanterar uppgifterna med varsamhet. Läs gärna mer i vår integritetspolicy.

Var med oss och uppmärksamma World Hunger Day.

Seminariet är en del i vår kampanj kring World Hunger Day den 28e maj, en dag då vi uppmärksammar den tysta katastrofen som den kroniska världshungern faktiskt är. I år har du möjlighet att bidra genom bl.a. löpning, yoga och loppis.