Senegal

Hungerprojektets första verksamhet i Afrika startade 1991 i Senegal. Investeringarna används för att utbildningar i att läsa och skriva samt produktion av näringstillskott till barn.

Stabil demokrati, stor sysselsättning inom jordbruk

Senegal är en av de mest stabila demokratierna i Afrika och har framgångsrikt skapat ett engagerat politiskt deltagande och utövande av fredligt ledarskap. Jordbruket sysselsätter 78 procent av befolkningen. Många lever under väldigt enkla förhållanden och har svårt att tillgodose sina mest grundläggande behov.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets 10 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Senegal ligger fokus på att öka matsäkerhet, att främja utbildning och att öka möjligheterna till inkomst med hjälp av mikrokreditlån.

Ökad matsäkerhet och introducerar näringstillskott för barn

Vi stödjer och stärker jordbrukare bland annat genom utbildning så att de kan öka och diversifiera sin livsmedelsproduktion. De gemensamma matbankerna i epicentren är en viktig del i vårt arbete att öka matsäkerheten.

Tillsammans med Ministeriet för hälsa ger vi näringstillskott, som tillverkas och förpackas vid epicentret Mpal, till barnen här för att förbättrat deras hälsa. Näringstillskotten är starkt efterfrågade av mödrarna och har ökat inkomsterna för epicentret. Nu arbetar vi för att ge andra epicenter tillgång till produkten.

Främjar utbildning

Program för läs- och skrivkunnighet bedrivs vid epicentren.  Både vuxna och barn tar del av undervisningen av lokala och nationella språk. Vi har också gjort det möjligt för flera skolor att ge eleverna en näringsrik måltid per dag.

Stärker lokalt entreprenörskap genom mikrofinanser

Genom mikrofinansprogrammet fördelade landsbygdsbankerna sammanlagt 491 000 dollar under första delen av 2012 och sparandet uppgick till 285 000 dollar.

Kort fakta om Senegal

Befolkning: Ca 14,1 milj
Andel som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen: 29,6 %
Andel med tillgång till rent vatten: 74 %
Förväntad livslängd: 63 år
Hungerprojektet Senegal:
Antal epicenter i landet: 10

Följ oss på sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.

90_Konto_vit

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77

Stiftelsen Hungerprojektet 802010-8315
Box 3258
10365 Stockholm

info@hungerprojektet.se
08-735 23 30