FOTO: JOHANNES ODÉ

Våra specialprojekt.

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet bedriver Hungerprojektet Sverige även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska PostkodLotteriet och Forum Syd samt våra företagspartners.

Inga konstigheter.

I Uganda driver Hungerprojektet, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt.

Folkvalda kvinnliga ledare.

Med stöd av Forum Syd driver Hungerprojektet ett projekt i Indien som syftar till att få indiska kvinnor att ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt politiska uppdrag på ett effektivt sätt.

Ur&Penn i Ghana.

Genom initiativet Give Time kommer Ur&Penn ta epicentret Obenyemi i Ghana till självförsörjning.

Crowdfundad självförsörjning.

Epicentret Mem-Chemfre i Ghana kommer nå självförsörjning 2019. Och det är tack vare fem svenska företag.