Style it Forward.

Berns. Stockholm.

Förändra världen med stil,
till ett oslagbart pris.

Style it Forward är Hungerprojektets årliga popup-butik. Här kan du fynda kläder, smycken och skönhetsprodukter från några av Sveriges största och bästa märken, till kraftigt rabatterat pris. När du handlar går varje krona till Hungerprojektets arbete med att avskaffa hunger och fattigdom med kvinnor och flickor i fokus.

Alla intäkter går till Hungerprojektet.

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med information, utbildning och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde Hungerprojektets program ut till cirka 16 miljoner människor under 2018.