Styrelse.

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av dess angelägenheter. Frågor som styrelsen behandlar är inriktning av verksamheten, väsentliga organisatoriska förändringar och tillsättning av VD.

Styrelsen består av minst tre och högst tolv ledamöter som tillsätts genom att nomineringskommittén tar fram kandidater. Inom styrelsen väljs sedan den lämpligaste kandidaten. Styrelsen strävar efter att ha en blandning av kompetenser och att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor. I enlighet med stiftelsens stadgar väljs ordförande och suppleanter för en tidsperiod av ett år. Styrelsemedlemmar väljs för ett åtagande om tre år. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

Marie Wallenberg

styrelseordförande

Marie har varit ambassadör för Hungerprojektet sedan 2006 och blev ledamot i styrelsen 2009. 2016 valdes hon till ordförande i Hungerprojektets styrelse. Några av hennes övriga uppdrag är idag ordförande för I Ur och Skur Utveckling AB, ledamot i SVPH samt tidigare engagemang i bl.a Postkodföreningen, Lundsbergs skola och Friluftsfrämjandets Riksorganisation. Att arbeta för en ökad livskvalité både i Sverige och i övriga världen driver henne.

Yvonne Sörensen Björud

styrelseledamot

Yvonne är ledamot i styrelsen sedan 2014 och arbetar inom Stureplansgruppen. Yvonne var tidigare VD för Berns Group AB och engagerade sig i Hungerprojektet genom samarbetet med Berns. Yvonne har tidigare haft ett antal ledande positioner inom hotell och restaurangbranschen både i Sverige och utomlands.

Carl-Diedric "Icke" Hamilton

styrelseledamot

Icke har investerat i Hungerprojektet sedan mitten av 1980-talet. Han sitter i den svenska styrelsen sedan 2007 och är sedan 2008 även ledamot i Hungerprojektets globala styrelse. Hans bakgrund är inom svensk och internationell investment banking.

Annica Sohlström

styrelseledamot

Styrelseledamot sedan hösten 2016. Arbetar till vardags som generaldirektör på Livsmedelsverket. Har varit generalsekreterare på Forum Syd och arbetat på Sida. Har en utbildning och är docent i nutrition. Kom i kontakt med och imponerades av Hungerprojektet genom en uppföljningsresa i Indien under tiden på Forum Syd. Vet att när människor och särskilt kvinnor får kunskap om och möjlighet att utkräva sina rättigheter då blir det utveckling och hållbara resultat.

Helena Norder

styrelseledamot

Helena Norder har verkat inom rekryteringsbranschen de senaste 15 åren, både som verksamhetsledare och chefsrekryterare. Som vd för Talentia kom hon 2008 i kontakt med Hungerprojektet. Tidigare har Helena arbetat inom försäljning och marknadsföring och hon har en master i internationell ekonomi från Lunds universitet. Helena är också en av grundarna till Det Goda Nätverket som bedriver insamlingsarbete för Hungerprojektet sedan 2013.

Mattias Hammarqvist

styrelseledamot

Mattias är ledamot i styrelsen sedan 2019 och kom i kontakt med Hungerprojektet via Icke Hamilton. Han är idag VD för Nasdaq Broker Services AB och har jobbat inom Nasdaqkoncernen och OMX i olika roller de senaste 20 åren. Mattias har en Master examen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Cari Hårderup

styrelseledamot

Cari valdes in i Hungerprojektets styrelse 2019. Hennes bakgrund är inom svensk och internationell affärsjuridik. Cari har en magisterexamen i internationell affärsjuridik från London Guildhall University. Hon är verksam inom Catellagruppen. Att verka för och inspirera andra att skapa en bättre värld driver henne.

Tove Jensen

styrelselesuppleant

Tove har varit engagerad i Hungerprojektet sedan början av 1990-talet. Mellan 1994 och 2002 var hon VD för stiftelsen och har därefter fortsatt sitt engagemang i Hungerprojektets styrelse.

Silvia Ernhagen

adjungerad

Silvia Ernhagen tillträdde som vd för Hungerprojektet i februari 2018. Silvia kommer senast från Bris där hon arbetat som kommunikations- och påverkanschef. Därförinnan har hon nästan 20 års erfarenhet från press- och påverkansarbete på RFSU. Som högsta tjänsteman i organisationen erhåller Silvia Ernhagen en ersättning om 60 000 kronor per månad.