Unionstrategin.

I Bangladesh arbetar Hungerprojektet med Unionstrategin. En framgångsrik metod för att förankra Globala målen på lokal nivå.

Om unionstrategin

Målet är att mobilisera samhällen för en mer inkluderande och lokal demokrati. Hungerprojektet arbetar i partnerskap med lokala beslutsfattande organ och det lokala civilsamhället i Bangladesh för att visa hur samhällen kan uppnå sina egna Globala mål. Detta har utvecklats till ett paket av samhällsmobiliserande och kapacitetsbyggande aktiviteter som tillsammans kallas Unionstrategin.


Unioner för de Globala Målen

Hungerprojektet arbetar i Bangladesh minsta styrande enheter, Unionerna. Där skapar vi så kallade Unioner för de Globala målen. Arbetet inleds med att medborgarna tillsammans får staka ut en gemensam framtidsvision. För bangladeshier som lever i fattigdom kan deltagande i beslutsfattande processer verka omöjligt. Likaså kan konceptet direkt ansvarsskyldighet gentemot medborgare vara främmande för regeringsrepresentanter som arbetar i mycket centraliserade och toppstyrda departement. För att få lokala beslutsfattande instanser och samhällen att jobba tillsammans mot de Globala målen krävs därför ett mentalitetsskifte. Genom workshopen Vision, Committment & Action aktiverar Hungerprojektet människor att ta kommando över sin egen utveckling.


Unioner för de Globala målen

Efter denna inledande fas bildas partnerskap mellan olika sociala enheter. Valda lokalpolitiker, de lokala byråden, volontärer, kvinnliga ledare och ungdomsledare förs samman genom en gemensam vision att uppnå de Globala målen på Unionnivå. Tillsammans skapar de handlingsplaner för vad som behövs göras och genomför sedan dessa handlingsplaner.

Här kan du ta del av hela Unionstrategin.

“Jag var inte redo att bli mamma eller fru. Nu är jag tillbaka i skolan och studerar för att komma in på ett bra college”

Rumi (ung tjej som deltagit i programmet “Safe School for Girls”)

“Tack vare Hungerprojektets stöd kunde jag, som tur var, återvända till skolan och gå klart min utbildning”

Shirma (lokal volontärledare som har utbildats av Hungerprojektet)

“Barnäktenskap, alkoholmissbruk och våld mot kvinnor är tre ämnen som har diskuterats flitigt på våra möten. Vi har nolltolerans mot dessa problem.”

Diadrul (ordförande i ett lokalt byrådet)

Swisha valfri gåva till 901 99 77

Ge bort ett gåvobevis

Bli månadsgivare