FOTO: JOHANNES ODÉ

Vad vi gör.

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Vi skapar hållbar förändring

Hungerprojektet arbetar med att avskaffa hunger och fattigdom runt om i världen. Vi gör det genom att stötta utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av fattigdom och hunger. Tillsammans identifierar vi problem och lösningar för en hållbar och långsiktig utveckling. Läs mer om vår metod här.


Börja med kvinnor

När kvinnor stärks och får möjlighet att delta i samhället på samma villkor som män så förändrar de världen till det bättre. Kvinnor återinvesterar 90 procent av sin inkomst i familjen genom att lägga pengarna på mat, utbildning och hälsa. Det bidrar i förlängningen också till ett starkare samhälle. Därför satsar vi på att nå kvinnor. Vi stödjer kvinnor så att de kan starta företag, vi erbjuder möjlighet till mikrolån, vi utbildar i viktiga ämnen så som hälsa, miljö och företagsekonomi och vi arbetar för flickors rättigheter. Runt om i världen lever över 700 miljoner människor i fattigdom och 822 miljoner i kronisk hunger. Våra program finns i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika och vi når ut till 16 miljoner människor med vår verksamhet.

Våra program.

Kvinnors ledarskap.

Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Flickors rättigheter.

Hungerprojektet anordnar utbildningar som bland annat syftar till att motverka barnäktenskap och könsstympning samt främja likvärdig utbildning och likvärdig hälsovård.

Epicenterstrategin.

Epicenterstrategin är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på den afrikanska landsbygden.

Unionstrategin.

I Bangladesh arbetar Hungerprojektet med Unionstrategin. En framgångsrik metod för att förankra Globala målen på lokal nivå.

Näring och hälsa.

Världsledande ekonomer, forskare och hälsoexperter är överens: att förbättra hälsa och näring under ett barns första 1 000 dagar är en av de bästa investeringar vi kan göra för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Mikrofinans.

Mikrofinansprogrammet är en del av Hungerprojektets epicenterstrategi i Afrika och kombinerar utbildning, mikrolån och sparande. Målet är att ge jordbrukarna en starkare ekonomisk ställning.

Ursprungsbefolkning.

I Latinamerika har ursprungsbefolkningen på landsbygden länge varit marginaliserad och fattigdomen är utbredd. En av orsakerna är att de saknar kunskap om vilka rättigheter de har enligt lag. Därför utbildar vi ursprungsbefolkningen om deras rättigheter och uppmuntrar dem att göra sina röster hörda.