Vår historia.

Hungerprojektet startade 1977 i USA, och 1984 i Sverige.

Under perioden 1977–1990 var Hungerprojektet en organisation som enbart arbetade med policypåverkan. Bland annat drev Hungerprojektet en global kampanj för att samla underskrifter till stöd för tesen att det är möjligt att avskaffa hunger under vår livstid och arbetade för att man skulle separera begreppen hunger och svält. 1990 antog FN en distinktion mellan begreppen.

Det är under perioden 1990–2004 som Hungerprojektet byggt upp programverksamheten i länder där människor lever i hunger och fattigdom. Programverksamheten har utvecklats på gräsrotsnivå och ser därför väldigt olika ut i olika delar av världen. Mål och vision, samma fokus på social mobilisering, jämställdhet och lokal demokrati, finns dock överallt.

Från 2004 har Hungerprojektet gått in i nästa fas, nämligen att satsa på att utöka våra program i stor skala.