Praktikanter VT-19

Vi söker tre studenter för praktik med inriktning på kommunikation, insamling och program under VT-19 i Stockholm.

Om Hungerprojektet

Hungerprojektet är en global, ideell, opolitisk och icke-religiös organisation som verkar för noll hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Läs gärna mer på hungerprojektet.se


Om praktikplatserna

Vi tror att du brinner för globala frågor och vill vara på en praktikplats där du känner att du gör skillnad och får möjlighet att utvecklas. Tillsammans med din handledare sätter du upp mål och fokusuppgifter för din praktikperiod och har regelbundna avstämningssamtal.

Vi ser helst att din praktik ingår som en del i en utbildning som berättigar till studiestöd och att den pågår under 20 veckor (det spelar ingen roll om det är via högskola, folkhögskola, yrkesutbildning eller genom annan eftergymnasial utbildning). Har du kortare praktiktid, men minst 10 veckor, så kan vi vara öppna för det också.


1. Insamling/rapportering

Vi söker en eller flera praktikanter som vill jobba med insamling och program. Om du gillar att tänka till kring rapportering till givare, paketering av verksamhet och planera event och seminarier är detta någonting för dig. Under handledning kommer du att få jobba mot företag och större institutionella givare med återrapportering av beviljade projekt och bidrag.


2. Sociala medier/kampanjarbete

Vi söker en eller flera praktikanter som vill jobba med kommunikation. Om du är vass med pennan och/eller på grafisk layout är detta något för dig. Under handledning kommer du att få stötta upp vår digitala närvaro på sociala medier genom kampanjer, content och annonseringar.

Utöver dessa två huvudinriktningar kan dina arbetsuppgifter komma att variera beroende på vad du själv är intresserad av att bidra med och vilka aktuella kampanjer vi genomför.

Skicka ditt cv och ett personligt brev där du besvarar nedanstående frågor till info@hungerprojektet.se. Skriv i ämnesraden vilken inriktning du är intresserad av.

  1. I vilken egenskap gör du praktik (t.ex. inom universitetsutbildning)?
  2. Varför vill du göra praktik hos Hungerprojektet?
  3. Vad vill du få ut av din praktik?
  4. Vad kan du tillföra Hungerprojektet inom ramen av praktiken?

Vi tar löpande emot ansökningar under våren 2019, så tveka inte att skicka iväg ett mail.